INNEKO Sp. z o.o. od kilku lat zajmuje się kompleksowym zagospodarowaniem komunalnych osadów ściekowych powstających w oczyszczalniach ścieków. INNEKO Sp. z o.o. stosuje odzysk osadów ściekowych zgodnie z art. 96. ust. 1 pkt.3 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U.2013.21), tj. do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz, z przeznaczeniem do upraw roślin energetycznych, w tym miskanta olbrzymiego i wierzby energetycznej.

Dysponujemy areałem gruntów na terenie województwa lubuskiego (obręb Stanowice, gm. Bogdaniec) oraz województwa zachodniopomorskiego (obręb Gostomia, gm. Wałcz).

Na wymieniony areał posiadamy wykonane badania, które są niezbędne przy wykorzystywaniu osadów na gruntach. Oferujemy również wykonywanie badań gruntów oraz komunalnych osadów ściekowych w naszym laboratorium.