Imię i nazwisko * (pole wymagane)

Adres e-mail * (pole wymagane)

Numer telefonu * (pole wymagane)

Adres, którego dotyczy reklamacja * (p. wymagane)

Treść reklamacji

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych jest INNEKO sp. z o.o w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wielkopolski posiadająca numer identyfikacji podatkowej  NIP 599-020-64-00, REGON 210523652.

Przetwarzamy dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia reklamacyjne (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony).

Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie danych jest dobrowolne , ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie.

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Inspektorem Ochrony Danych w INNEKO Sp. z .o.o jest Pani Anna Reszel, tel. +48 509 936 160, adres e-mail: odtj.reszel@gmail.com

Klauzula informacyjna RODO —> PLIK DO POBRANIA