100 2875

Eco-Forum w Stanowicach

W dniach 22 – 23 marca 2013 r. odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe pod nazwą Eco-Forum zorganizowane przy współpracy gminy Odervorland, gminy Lubiszyn oraz Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Celem warsztatów było podniesienie świadomości ekologicznej rolników, jak również zachęcenie do wdrożenia elementów eko – innowacyjnej gospodarki na terenach gmin leżących zarówno po stronie polskiej jak i niemieckiej.

Pierwszego dnia uczestnicy spotkania odwiedzili ekologiczną uprawę miskantusa, która znajduje się na terenie centrum eko-energetycznego w Stanowicach w gminie Bogdaniec, gdzie wdrażane są przez Zakład Utylizacji Sp. z o.o. eko-inwestycje w rolnictwie. Podczas wyjazdu technicznego uczestnicy Forum poznali również inne innowacyjne inwestycje Zakładu m.in. 9-dołkowe pole golfowe o charakterze municypalnym, które powstało na zrekultywowanym zamkniętym składowisku odpadów, polanę przyjaciół będącą miejscem pochówku zwierząt domowych oraz zmodernizowaną linię do sortowania odpadów komunalnych. Ponadto w ramach projektu odbył się cykl wykładów związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w produkcji rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem upraw roślin ekologicznych (m.in. miskantusa).

W dniu 23.03.2013 uczestnicy spotkania odwiedzili jedną z  bio – gazowni oraz ferm wiatrowych leżące na terenie Niemiec, gdzie mieli okazje przekonać się jak działają proponowane rozwiązania ekologiczne w praktyce.

Projekt przyczynił się do promocji regionów przygranicznych i wspólnych partnerskich przedsięwzięć ponadto wzmocnił stosunki i kontakty transgraniczne.