Dziś ZUO Sp. z o.o. , a w przyszłości ?????

Głównym obszarem działalności Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp od ponad 20-lat jest profesjonalne unieszkodliwianie odpadów. Naszym podstawowym zadaniem jest segregacja odpadów komunalnych i ograniczanie do minimum odpadów kierowanych na składowisko.

Centrum wszystkich naszych odpowiedzialnych społecznie inicjatyw jest środowisko.

Misją Spółki jest przybliżanie społeczeństwu problematyki ekologii i ochrony środowiska.

Aby sprostać wymaganiom ochrony środowiska nieprzerwanie inwestujemy w nowoczesne technologie zagospodarowania odpadów.

W 2011 r. jako jedna z pierwszych firm w województwie lubuskim wdrożyliśmy System Eko-zarządzania i Audytu EMAS, który zapewnia osiągnięcie celów biznesowych w zgodzie z wymaganiami ochrony środowiska. EMAS to także wiarygodny system raportowania oddziaływań organizacji na środowisko, ułatwiający prowadzenie otwartego dialogu ze społeczeństwem.

ZUO to dzisiaj nowoczesna, prężnie rozwijająca się  Spółka. Dlatego, też idąc z duchem czasu zdecydowaliśmy się na kolejny ważny krok –  zmianę nazwy Spółki.

Inauguracja konkursu nastąpi podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w dniu 19 grudnia br., gdzie  przy specjalnie przygotowanej przez ZUO atrakcji dla mieszkańców znajdziecie Państwo również skrzynkę konkursową.

Uczestnictwo w konkursie odbywa się poprzez złożenie karty zgłoszenia w skrzynce konkursowej podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w dniach 19-20.12.2015 roku, lub przez cały czas trwania konkursu tj. od dnia 19.12.2015 r. do dnia 15.01.2016 r.:

  1. w formie elektronicznej na adres: konkurs@zuo-gorzow.pl
  2. lub listownie na adres:

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp.

z dopiskiem: KONKURS.

Ilość zgłoszonych propozycji nazw przez jednego uczestnika konkursu jest dowolna.

Spośród zgłoszonych propozycji Kapituła Konkursu wybierze 3 najlepsze propozycje, których autorzy otrzymają nagrody rzeczowe w postaci sprzętu IT:

Miejsce 1 – Laptop : HP 250

Miejsce 2 – Tablet : Lenovo Tab2

Miejsce 3 – Smartphone Huawei Honor Holly Black

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 styczna 2016 roku.

Regulamin konkursu ZUO

Karta zgłoszenia