Dzien Otwarty

Dzień otwarty w ZUO już za nami

Szanowni Państwo!

W dniu 5.10.2013 roku odbył się dzień otwarty w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Chróściku.

Zaprosiliśmy mieszkańców Związku Celowego Gmin MG-6 do odwiedzenia jednego z najnowocześniejszych zakładów utylizacji odpadów w Polsce, który w ciągu ostatnich kilku lat, przy wsparciu środków unijnych przeszedł gruntowną modernizację. Pozwoliła ona na zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowisko m.in. przez zautomatyzowanie procesów segregacji odpadów oraz produkcję paliwa alternatywnego.

Podczas wizyty pracownicy objaśniali na czym polega praca w zakładzie, w którym odbywa się zaawansowany technologicznie (m.in. poprzez zastosowanie separatorów optycznych i magnetycznych) odzysk odpadów komunalnych. Goście zapoznali się z działaniem i możliwościami linii technologicznej oraz z procesem odzyskiwania surowców wtórnych, które są następnie przekazywane do  recyklingu.

Zwiedzający przekonali się, że właściwie segregując wytwarzane odpady przyczyniają się do ochrony cennych zasobów naturalnych.

Dzień otwarty w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Chróściku odbył się we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Również w dniu 4.10.2013 roku ZUO w ramach współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zaprosiliśmy placówki oświatowe do odwiedzenia Zakładu w Chróściku.

Z możliwości odwiedzenia ZUO w dniach 4-5.10.2013 roku skorzystało łącznie ponad 150 osób.