Dzieci potrafią dbać o środowisko

Inneko Sp. z o.o. podsumowała już tegoroczną akcję edukacyjną Zielona Szkoła – Zielone Przedszkole za rok szkolny 2016/2017. Ponownie okazało się, że dzieci potrafią świetnie dbać o środowisko.

W roku tym w akcji wzięło udział 50 placówek, w tym 25 szkół i 25 przedszkoli.

W akcji Zielona Szkoła – Zielone Przedszkole dzieci zbierają surowce wtórne, w tym: makulaturę (gazetę, karton) i nakrętki oraz baterie i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Dzięki akcji edukacyjnej w roku szkolnym 2016/2017 zebrano ponad  58  ton odpadów,
w tym:

– makulatury zmieszanej: 33,9 t

– kartonu: 2,6 t

– gazet: 2,8 t

– nakrętek: 3 t

– baterii: 7,8 t

– zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: 8,6 t

Akcja Zielona Szkoła – Zielone Przedszkole w roku szkolnym 2016/2017 zakończona!

Za tegoroczną zbiórkę dzieciom należą się słowa uznania za zaangażowanie i pomoc
w dbaniu o wspólne środowisko.

Już dziś wszystkie placówki zapraszamy do udziału w naszej akcji edukacyjnej Zielona Szkoła-Zielone Przedszkole w roku szkolnym 2017/2018.

 

panbateryjka