Co Planujemy W Najbliższych Latach?

Co planujemy w najbliższych latach?

  W środę do siedziby ZUO zostali zaproszeni Radni Miasta Gorzowa Wlkp., burmistrzowie i wójtowie z gmin wchodzących w skład Związku Celowego Gmin MG – 6, Celowego Związku Gmin SGO5 oraz przedstawiciele biur związków, a także media.

Prezes Zarządu ZUO Artur Czyżewski przedstawił strategiczne kierunki rozwoju Spółki wraz z planami inwestycyjnymi na najbliższy okres.

Zmiana strategii – Powrót do źródeł

Aktualizacja strategii rozwoju Spółki jest odpowiedzią na zmiany, które zachodzą na rynku, w tym niezmiernie ważne uwarunkowania prawne.

Priorytety ZUO na najbliższy czas to wprowadzenie nowych standardów zbierania i transportu odpadów komunalnych oraz wypracowanie modelu umożliwiającego obniżenie kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami. Decyzja ta, jest naturalnym krokiem w rozwoju firmy, która powstała po to, aby w kompleksowy sposób realizować zadania związane z gospodarką odpadami na obsługiwanym terenie. Rozpoczęcie działalności w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych wpłynie pozytywnie na czystość strumienia odpadów, a co za tym idzie na spełnienie wymagań prawnych nakładających na gminy m.in. obowiązek wzrostu stopnia odzysku i recyklingu zbieranych odpadów komunalnych w kolejnych latach. Działanie takie pozwoli na stworzenie kompleksowego sytemu począwszy od zbiórki odpadów poprzez ich transport, aż po unieszkodliwianie, w jednym z najnowocześniejszych zakładów w kraju.

Dzięki tej zmianie, poprzez zastosowanie rozwiązań przyjaznych dla mieszkańców, poprawi się efektywność odbioru i transportu odpadów oraz estetyka infrastruktury miejskiej związanej z ich zbiórką.

Spółka podjęła także działania w zakresie rebrandingu marki związane ze zmianą nazwy. Wynika to m.in. z  osiągnięcia dojrzałości rynkowej firmy, w tym rozszerzonego zakresu prowadzonej działalności, skoncentrowanego nie tylko na utylizacji odpadów, architektury portfela spółek, w ramach obecnie funkcjonującego holdingu, jak również liczby podmiotów funkcjonujących na rynku pod tą samą nazwą.

Zmiana nazwy Spółki, stanowi kontynuację osiągnięć i dorobku ZUO pod nową marką. Biorąc pod uwagę wyznaczone cele oraz strategię ich realizacji, zmiana nazwy jest elementem systemu wdrażania nowej wizji i misji Spółki. W swoim dotychczasowym brzmieniu stanowi pewne ograniczenie dla wprowadzenia stojących przed Spółką zadań.