Opłaty za korzystanie z usługi odbioru i pochówku zwłok zwierząt domowych.

Przyjęcie zwłok zwierzęcia domowego (mogiła zbiorowa)

Usługa pochówku zwierzęcia domowego, korzystanie z miejsca grzebalnego z kamieniem i tabliczką przez pierwsze dwa lata od daty pochówku.

Ponowienie do prawa do miejsca grzebalnego na kolejny rok

40 zł / 30 zł*

250 zł / 230 zł*

100 zł / 90 zł*

* zniżki obowiązują dla osób, które posiadają i okażą  KARTĘ SENIORA